[METRO STAR] - TIẾN ĐỘ THI CÔNG 6.11.2019

[METRO STAR] - TIẾN ĐỘ THI CÔNG 6.11.2019

[METRO STAR] - LỄ NHẬN ĐẶT CHỖ GIAI ĐOẠN 2

[METRO STAR] - LỄ NHẬN ĐẶT CHỖ GIAI ĐOẠN 2

Nhà Mẫu Metro Star

Nhà Mẫu Metro Star

Clip phối cảnh 3D dự án Metro Star

Clip phối cảnh 3D dự án Metro Star

Hàng ngàn sales "thắp lửa" lễ ra quân dự án metro star, chắc chắn “cháy hàng”

Hàng ngàn sales "thắp lửa" lễ ra quân dự án metro star, chắc chắn “cháy hàng”